Έγγραφα εξαγωγών

Commercial Invoice Εμπορικό Τιμολόγιο, με αναλυτική περιγραφή των εμπορευμάτων, τιμή μονάδος, συνολική αξία, νόμισμα συναλλαγής και τους όρους μεταφοράς Packing List Κιβωτολόγιο αναφέρει αναλυτικά το περιεχόμενο για κάθε κιβώτιο με μικτό και καθαρό βάρος Δελτίο

Εισαγωγή εμπορευμάτων σε ελληνικό τελωνείο

Έγγραφα εισαγωγών

Commercial Invoice Εμπορικό Τιμολόγιο, από τον οίκο εξωτερικού με αναλυτική περιγραφή των εμπορευμάτων, τιμή μονάδος, συνολική αξία και τους όρους μεταφοράς Packing List Κιβωτολόγιο αναφέρει αναλυτικά το περιεχόμενο για κάθε κιβώτιο με μικτό και καθαρό

Έγγραφα εισαγωγής | Ektelonistes.com

Πώς γίνεται μια εισαγωγή;

Η εισαγωγή και απελευθέρωση των εμπορευμάτων είναι η διαδικασία που πρέπει να ολοκληρώσει ο επαγγελματίας εκτελωνιστής ως επίσημος αντιπρόσωπος της εταιρίας σας για την έγκαιρη και ασφαλή παράδοση των εμπορευμάτων σε εσάς. Στάδια διεκπεραίωσης των

Customs broker services Greece | Ektelonistes

Ισοτιμίες Ιανουάριου 2024

Ενημερωθείτε για τις τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων όπως ισχύουν από σήμερα 1η Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η Ιανουαρίου 2024. Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι του Ευρώ, που θα

Ισοτιμίες τελωνείου | Εκτελωνιστής

Commercial Invoice

Τιμολόγιο συναλλαγής εισαγωγέα-εξαγωγέα Το τιμολόγιο (commercial invoice) είναι η απόδειξη συναλλαγής μεταξύ του εισαγωγέα και του εξαγωγέα. Μόλις τα εμπορεύματα είναι διαθέσιμα, ο εξαγωγέας στέλνει το τιμολόγιο στον εισαγωγέα ώστε να τον χρεώσει για τα

Τελωνειακές διαδικασίες εκτελωνισμού | Εκτελωνιστής

Ισοτιμίες Δεκεμβρίου 2023

Ενημερωθείτε για τις τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων όπως ισχύουν από σήμερα 1η Δεκεμβρίου 2023 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023. Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι του Ευρώ, που θα

Ισοτιμίες τελωνείου | Εκτελωνισμός

Κανόνες εισαγωγής

Ποιοι κανόνες εισαγωγής ή εμπορίας ισχύουν για το εισαγόμενο προϊόν σας στην ΕΕ; Ελέγξτε αν υπάρχουν περιορισμοί στις εισαγωγές στην ΕΕ ή σε συγκεκριμένο κράτος μέλος. Οι εισαγωγές ορισμένων ευαίσθητων εμπορευμάτων ή οι εισαγωγές ορισμένων

Εκτελωνίζω | ελληνικά τελωνεία

Ποιος μπορεί να εισάγει στην ΕΕ;

Έλεγχος των όρων και των δασμών εισαγωγής και διασφάλιση της συμμόρφωσης του προϊόντος με τις απαιτήσεις της ΕΕ Οι όροι εισαγωγής και οι δασμοί θα εξαρτηθούν από τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να εισαγάγετε

Who can import into the EU?

Σκοπεύετε να εισαγάγετε ένα προϊόν στην ΕΕ για πρώτη φορά;

Προτού το πράξετε, ελέγξτε αν η εταιρεία σας είναι έτοιμη: Προτού συνεχίσετε, εξετάστε προσεκτικά τις παραπάνω ερωτήσεις και συζητήστε τις στο πλαίσιο της εταιρείας σας για να αποφασίσετε αν είστε έτοιμοι να πραγματοποιήσετε εμπορικές συναλλαγές

Imports EU Greek Customs Broker