Εισαγωγή εμπορευμάτων σε ελληνικό τελωνείο

Έγγραφα εξαγωγών


Commercial Invoice

Εμπορικό Τιμολόγιο, με αναλυτική περιγραφή των εμπορευμάτων, τιμή μονάδος, συνολική αξία, νόμισμα συναλλαγής και τους όρους μεταφοράς

Packing List

Κιβωτολόγιο αναφέρει αναλυτικά το περιεχόμενο για κάθε κιβώτιο με μικτό και καθαρό βάρος

Δελτίο Αποστολής

Με παραλήπτη τον πελάτη του εξωτερικού και τόπο παράδοσης το εκάστοτε Τελωνείο Εξαγωγής

Certificate of Origin

Πιστοποιητικό Προέλευσης-Καταγωγής, εάν απαιτείται, (Εκδίδεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο του εξαγωγέα)

Quality Certificates

Πιστοποιητικό ποιότητας των εμπορευμάτων Declaration of Conformity, CE Certificate, OEKOTEX, CITES κλπ(Κατά περίπτωση και εφόσον απαιτούνται)

Movement Certificates

Πιστοποιητικό Διακίνησης EUR.1 ή ATR (κατά περίπτωση και εφόσον προβλέπονται)

Φορτωτική

A.W.B (Αεροπορική μεταφορά) ή
Bill Of Landing (Θαλάσσια μεταφορά) ή
C.M.R (Οδική μεταφορά)

EORI Number

Μοναδικός αριθμός συναλλαγής με το Τελωνείο

Εξουσιοδοτήσεις

Έντυπη και Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση του Εκτελωνιστή για την εκπροσώπηση στις Τελωνειακές Αρχές

Related Posts

TARIC code | Customs Broker Orestis Markopoulos

TARIC- Τι είναι;

Τι είναι το TARIC; Το TARIC (Ενοποιημένο Δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής…

Ti einai ektelonistis

Τι είναι ο εκτελωνιστής;

Ο εκτελωνιστής είναι το πρόσωπο που αναλαμβάνει την κατ΄ επάγγελμα διενέργεια εκτελωνιστικών…