Συνεργασία με εκτελωνιστή | Ektelonistes.com

Έναρξη συνεργασίας – Εξουσιοδότηση


Βασική προϋπόθεση για την έναρξη συνεργασίας με το εκτελωνιστικό μας γραφείο θα χρειαστεί να κάνετε εξουσιοδότηση στο γραφείο μας για την εκπροσώπηση στις Τελωνειακές Αρχές.

Η εξουσιοδότηση αφορά την διενέργεια των εκτελωνιστικών εργασιών, με άμεση/έμμεση αντιπροσώπευση, καθώς και την υπογραφή κάθε σχετικού με τις εργασίες αυτές εντύπου για λογαριασμό της εταιρείας σας στα Τελωνεία όλης της xώρας σχετικά με παντός είδους εκτελωνιστικές εργασίες.

Δείτε τα βήματα για ηλεκτρονική εξουσιοδότηση σύμφωνα με την ΑΑΔΕ εδώ.

Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Related Posts

TARIC code | Customs Broker Orestis Markopoulos

TARIC- Τι είναι;

Τι είναι το TARIC; Το TARIC (Ενοποιημένο Δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής…