Ισοτιμίες τελωνείου | Εκτελωνιστής

Ισοτιμίες Φεβρουαρίου 2024


Ενημερωθείτε για τις τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων όπως ισχύουν από την 1η Φεβρουαρίου 2024 έως και την 29η Φεβρουαρίου 2024.

Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι του Ευρώ, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α για τον μήνα Φεβρουάριο 2024

Φεβρουάριος 2024 (view pdf in new tab)

Exchange Rates February 2024

Foreign exchange reference prices against the Euro, to be applied for the determination of the customs and taxable value, for the imposition of registration tax and VAT for February 2024 greek customs.

February 2024 (view pdf in new tab)

Related Posts