Ισοτιμίες τελωνείου | Εκτελωνιστής

Ισοτιμίες Μαρτίου 2024


Ενημερωθείτε για τις τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων όπως ισχύουν από την 1η Μαρτίου 2024 έως και την 31η Μαρτίου 2024.

Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι του Ευρώ, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α για τον μήνα Μάρτιο 2024

Μάρτιος 2024 (view pdf in new tab)

Exchange Rates March 2024

Foreign exchange reference prices against the Euro, to be applied for the determination of the customs and taxable value, for the imposition of registration tax and VAT for March 2024 greek customs.

March 2024 (view pdf in new tab)

Related Posts