Ισοτιμίες τελωνείου | Εκτελωνισμός

Ισοτιμίες Δεκεμβρίου 2023


Ενημερωθείτε για τις τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων όπως ισχύουν από σήμερα 1η Δεκεμβρίου 2023 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι του Ευρώ, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α για τον μήνα Δεκέμβριο 2023

Δεκέμβριος 2023 (view pdf in new tab)

Exchange Rates December 2023

Foreign exchange reference prices against the Euro, to be applied for the determination of the customs and taxable value, for the imposition of registration tax and VAT for December 2023 greek customs.

December 2023 (view pdf in new tab)

Related Posts

Ισοτιμίες τελωνείου | Ektelonistes.com

Ισοτιμίες Μαΐου 2024

Ενημερωθείτε για τις τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας…