Ισοτιμίες τελωνείου | Εκτελωνιστής

Ισοτιμίες Ιανουάριου 2024


Ενημερωθείτε για τις τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων όπως ισχύουν από σήμερα 1η Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η Ιανουαρίου 2024.

Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι του Ευρώ, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α για τον μήνα Ιανουάριο 2024

Ιανουάριος 2024 (view pdf in new tab)

Exchange Rates January 2024

Foreign exchange reference prices against the Euro, to be applied for the determination of the customs and taxable value, for the imposition of registration tax and VAT for January 2024 greek customs.

January 2024 (view pdf in new tab)

Related Posts