Λιμάνι Πειραιά Τελωνείο

Λιμάνι Πειραιά


Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων

Το λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται στο σταυροδρόμι 3 Ηπείρων, Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής:

 • Φυσικό λιμάνι της Αθήνας και βασική εμπορευματική πύλη της Ελλάδας
 • 1ο μεγάλο Ευρωπαϊκό λιμάνι μετά τη Διώρυγα του Σουέζ
 • Ευρεία σύνδεση με τη Μεσόγειο, Μαύρη Θάλασσα και Αδριατική μέσω feeder πλοίων
 • Ευρεία σύνδεση με τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη μέσω ξηράς (οδικώς ή σιδηροδρομικώς)

Βασικά στοιχεία του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων-Προβλήτα Ι του ΟΛΠ:

 •  Ετήσια δυναμικότητα 1.100.000 TEUs
 • Λειτουργεί 24/7, 365 μέρες/χρόνο
Λιμάνι Πειραιά – Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων

Υποδομή/Εξοπλισμός

 • Οι υποδομές μπορούν να εξυπηρετήσουν τα μεγαλύτερα πλοία εμπορευματοκιβωτίων (μέχρι και 16.000 TEUs), με συνολικό μήκος Προβλήτας 1150μ και μέγιστο βάθος 18μ. Συνολικοί χώροι αποθήκευσης 72.400 m²
 • Ο εξοπλισμός είναι τελευταίας τεχνολογίας και αποτελείται από:
  • 7 Ship To Shore Cranes:
   • 4 Over Super Post Panamax (22–wide / 65 tons under Spreader) Twin-lift
   • 3 Panamax (13–wide / 65 tons under Spreader) Twin-lift
  • 1 Harbor Mobile Crane:
   • Panamax (13-wide / 100 tons under hook / 50 tons under Spreader) Twin-lift
  • 8 RMG’s (14 wide / 5+1 high)
  • 22 Straddle Carriers (1 over 2 high)
  • 28 Terminal Tractors
  • 2 Reach Stackers
  • 4 Empty Container Handlers

Σύμβαση παραχώρησης ΟΛΠ Α.Ε. – ΣΕΠ Α.Ε.

Από το 2009 και κατόπιν Διεθνούς Διαγωνισμού, η ΣΕΠ Α.Ε. έχει αναλάβει για 35 χρόνια τη διαχείριση (μέσω παραχώρησης από τον ΟΛΠ) των Προβλητών ΙΙ & ΙΙΙ.

Η συνολική ετήσια δυναμικότητα των Προβλητών ΙΙ & ΙΙΙ μαζί με τη δυναμικότητα του Προβλήτα Ι ανέρχεται σε 7.200.000 TEUs και έκανε τον Πειραιά το 2019 (με βάση τα διαχειριζόμενα TEUs):

 • Το μεγαλύτερο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων στη Μεσόγειο
 • Τον 4ο μεγαλύτερο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων στην Ευρώπη
 • Τον 26ο μεγαλύτερο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων στον Κόσμο

CONTACT US:

Piraeus port – Container Terminal

Piraeus port is located at the Crossroads of Europe, Asia and Africa:

 • Natural port of Athens and Greece’s main gateway
 • First major European port after Suez Canal
 • Extended feeder connection to Med, Black Sea and Adriatic
 • Extended land connection (train or road) to the Balkans and Central Europe

PPA Container Terminal-Pier I facts:

 • Annual capacity of 1.100.000 TEUs
 • Operating 24/7, 365 days/year

Infrastructure/equipment

The infrastructure can serve the largest container carriers (up to 16k TEUs) with a total Pier length of 1150m and a max depth of 18m.

Total storage area for containers is 72.400 m²

The equipment is of the latest technology and consists of:

 • 7 Ship To Shore Cranes:
  • 4 Over Super Post Panamax (22–wide / 65 tons under Spreader) Twin-lift
  • 3 Panamax (13–wide / 65 tons under Spreader) Twin-lift
 • 1 Harbor Mobile Crane:
  • Panamax (13-wide / 100 tons under hook / 50 tons under Spreader) Twin-lift
 • 8 RMG’s (14 wide / 5+1 high)
 • 22 Straddle Carriers (1 over 2 high)
 • 28 Terminal Tractors
 • 2 Reach Stackers
 • 4 Empty Container Handlers

PPA-PCT Concession agreement

As of 2009, following an international tender process, PCT S.A. has undertaken the Concession of Piers II & III for 35 years.

The total operational capacity of Piers II and III together with the capacity of Pier I is approx. 7.200.000 TEUs and made Piraeus Port for 2019 (in terms of TEUs handled):

 • The largest Container Terminal in the Mediterranean
 • The 4th largest Container Terminal in Europe
 • The 26th largest Container Terminal in the world

Related Posts

Ti einai ektelonistis

Τι είναι ο εκτελωνιστής;

Ο εκτελωνιστής είναι το πρόσωπο που αναλαμβάνει την κατ΄ επάγγελμα διενέργεια εκτελωνιστικών…

Εισαγωγή εμπορευμάτων σε ελληνικό τελωνείο

Έγγραφα εξαγωγών

Commercial Invoice Εμπορικό Τιμολόγιο, με αναλυτική περιγραφή των εμπορευμάτων, τιμή…