Σύστημα REX: τι είναι;

Το σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων (σύστημα REX) Η συντομογραφία REX προέρχεται από το: Registered Exporters System (REX) που σημαίνει Σύστημα Εγγεγραμένων Εξαγωγέων (ΣΕΕ). Οι παραγωγοί-εξαγωγείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα REX ώστε να έχουν το

Εξαγωγές εμπορευμάτων - REX - ti einai

Προτιμησιακά Καθεστώτα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τα Προτιμησιακά Δασμολογικά Καθεστώτα, σύμφωνα με τα οποία, παρέχει ευεργετική δασμολογική μεταχείριση (μειωμένο ή μηδενικό δασμό), σε εμπορεύματα ορισμένων Τρίτων Χωρών. Για το λόγο αυτό έχει συνάψει τις λεγόμενες Προτιμησιακές Συμφωνίες σύμφωνα με τις

Εκτελωνισμός εμπορευμάτων & κοντέινερ

Τι είναι το Δασμολόγιο;

Α. Κοινό Δασμολόγιο  της Ε.Ε. Οι Δασμολογικός επιβαρύνσεις που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων από τρίτες (εκτός Ε.Ε.) χώρες στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., καθορίζονται στο «Κοινό Δασμολόγιο  της Ε.Ε.» (Συνδυασμένη Ονοματολογία – Καν. 2658/87

TARIC- Τι είναι;

Τι είναι το TARIC; Το TARIC (Ενοποιημένο Δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) είναι μια πολυγλωσσική βάση δεδομένων, στην οποία έχουν ενσωματωθεί όλα τα μέτρα που έχουν σχέση με το δασμολόγιο της ΕΕ, την εμπορική και τη

TARIC code | Customs Broker Orestis Markopoulos

EORI – Τι είναι;

EORI – Economic Operator Identification and Registration Ο αριθμός EORI είναι ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χορηγείται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές των Κρατών Μελών στους οικονομικούς φορείς οι

EORI-NUMBER

Έναρξη συνεργασίας – Εξουσιοδότηση

Βασική προϋπόθεση για την έναρξη συνεργασίας με το εκτελωνιστικό μας γραφείο θα χρειαστεί να κάνετε εξουσιοδότηση στο γραφείο μας για την εκπροσώπηση στις Τελωνειακές Αρχές. Η εξουσιοδότηση αφορά την διενέργεια των εκτελωνιστικών εργασιών, με άμεση/έμμεση

Συνεργασία με εκτελωνιστή | Ektelonistes.com

Έγγραφα εξαγωγών

Commercial Invoice Εμπορικό Τιμολόγιο, με αναλυτική περιγραφή των εμπορευμάτων, τιμή μονάδος, συνολική αξία, νόμισμα συναλλαγής και τους όρους μεταφοράς Packing List Κιβωτολόγιο αναφέρει αναλυτικά το περιεχόμενο για κάθε κιβώτιο με μικτό και καθαρό βάρος Δελτίο

Εισαγωγή εμπορευμάτων σε ελληνικό τελωνείο

Έγγραφα εισαγωγών

Commercial Invoice Εμπορικό Τιμολόγιο, από τον οίκο εξωτερικού με αναλυτική περιγραφή των εμπορευμάτων, τιμή μονάδος, συνολική αξία και τους όρους μεταφοράς Packing List Κιβωτολόγιο αναφέρει αναλυτικά το περιεχόμενο για κάθε κιβώτιο με μικτό και καθαρό

Έγγραφα εισαγωγής | Ektelonistes.com

Πώς γίνεται μια εισαγωγή;

Η εισαγωγή και απελευθέρωση των εμπορευμάτων είναι η διαδικασία που πρέπει να ολοκληρώσει ο επαγγελματίας εκτελωνιστής ως επίσημος αντιπρόσωπος της εταιρίας σας για την έγκαιρη και ασφαλή παράδοση των εμπορευμάτων σε εσάς. Στάδια διεκπεραίωσης των

Customs broker services Greece | Ektelonistes