Λιμάνι Πειραιά

Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Το λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται στο σταυροδρόμι 3 Ηπείρων, Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής: Φυσικό λιμάνι της Αθήνας και βασική εμπορευματική πύλη της Ελλάδας 1ο μεγάλο Ευρωπαϊκό λιμάνι μετά τη Διώρυγα του Σουέζ Ευρεία σύνδεση με τη Μεσόγειο, Μαύρη

Λιμάνι Πειραιά Τελωνείο

Incoterms, τι είναι;

Τι είναι οι Διεθνείς Εμπορικοί όροι Incoterms; Ο όρος «Incoterms» αποτελεί έναν σύντομο και εύκολο τρόπο αναφοράς στους Διεθνείς Εμπορικούς Όρους. Δημοσιεύτηκαν πρώτη φορά το 1936 και πρόκειται για ένα σύνολο 11 κανόνων που καθορίζουν

Εκτελωνιστής Αθήνα

ATR Certificate, τι είναι;

Το Πιστοποιητικό ATR.1 Certificate (Admission Temporaire/Temporary Admission) χρησιμοποιείται για τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας. Με τη χρήση του ATR υπάρχει απαλλαγή καταβολής δασμών στη χώρα προορισμού, για τις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων. Το Πιστοποιητικό ATR καθορίζει

Imports from Turkey | Ektelonistes.com

Τι είναι αντιντάμπινγκ;

Δασμός αντιντάμπινγκ είναι ο πρόσθετος δασμός που επιβάλλεται στα εισαγόμενα αγαθά που κατάγονται από ορισμένες χώρες ή από ορισμένες επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν τα εμπορεύματά τους σε τιμές χαμηλότερες του πραγματικού κόστους παραγωγής. Η επιβολή του δασμού αντιντάμπνγκ, αποτελεί ένα

Εκτελωνισμός και απελευθέρωση εισαγωγής εμπορευμάτων

Τι είναι το Δασμολόγιο;

Α. Κοινό Δασμολόγιο  της Ε.Ε. Οι Δασμολογικός επιβαρύνσεις που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων από τρίτες (εκτός Ε.Ε.) χώρες στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., καθορίζονται στο «Κοινό Δασμολόγιο  της Ε.Ε.» (Συνδυασμένη Ονοματολογία – Καν. 2658/87