Ισοτιμίες τελωνείου | Εκτελωνιστής

Ισοτιμίες Φεβρουαρίου 2024

Ενημερωθείτε για τις τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων όπως ισχύουν από την 1η Φεβρουαρίου 2024 έως και την 29η Φεβρουαρίου 2024. Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι του Ευρώ, που θα…

Ισοτιμίες τελωνείου | Εκτελωνιστής

Ισοτιμίες Ιανουάριου 2024

Ενημερωθείτε για τις τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων όπως ισχύουν από σήμερα 1η Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η Ιανουαρίου 2024. Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι του Ευρώ, που θα…

Τελωνειακές διαδικασίες εκτελωνισμού | Εκτελωνιστής

Τιμολόγιο συναλλαγής εισαγωγέα-εξαγωγέα

Το τιμολόγιο (commercial invoice) είναι η απόδειξη συναλλαγής μεταξύ του εισαγωγέα και του εξαγωγέα. Μόλις τα εμπορεύματα είναι διαθέσιμα, ο εξαγωγέας στέλνει το τιμολόγιο στον εισαγωγέα ώστε να τον χρεώσει για τα προϊόντα. Το τιμολόγιο…

Ισοτιμίες τελωνείου | Εκτελωνισμός

Ισοτιμίες Δεκεμβρίου 2023

Ενημερωθείτε για τις τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων όπως ισχύουν από σήμερα 1η Δεκεμβρίου 2023 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023. Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι του Ευρώ, που θα…

Εκτελωνίζω | ελληνικά τελωνεία

Ποιοι κανόνες εισαγωγής ή εμπορίας ισχύουν για το εισαγόμενο προϊόν σας στην ΕΕ;

Ελέγξτε αν υπάρχουν περιορισμοί στις εισαγωγές στην ΕΕ ή σε συγκεκριμένο κράτος μέλος. Οι εισαγωγές ορισμένων ευαίσθητων εμπορευμάτων ή οι εισαγωγές ορισμένων εμπορευμάτων που προέρχονται από συγκεκριμένες χώρες μπορούν να απαγορεύονται ή να περιορίζονται. Μπορεί…

Who can import into the EU?

Ποιος μπορεί να εισάγει στην ΕΕ;

Έλεγχος των όρων και των δασμών εισαγωγής και διασφάλιση της συμμόρφωσης του προϊόντος με τις απαιτήσεις της ΕΕ Οι όροι εισαγωγής και οι δασμοί θα εξαρτηθούν από τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να εισαγάγετε…