Λιμάνι Πειραιά

Χρήσιμα

Χρήσιμα λίνκς

Εξουσιοδότηση Εκτελωνιστή οδηγίες

Αριθμός EORI

Έλεγχος εγκυρότητας ΑΦΜ

Συναλλαγματική Ισοτιμία

TARIC – EU Customs Tariff

TRANSIT – Tracking goods in transit

Λεξικό

Glossary

Χάρτης Τελωνείων Ελλάδος

Χάρτης Τελωνείων

Χάρτης πλοίων

Χάρτης πλοίων real-time

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. #Ektelonistes


CONTACT US:

Πώς θα ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας; Δείτε τα βήματα και τις οδηγίες για την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση.

Τι είναι ο αριθμός EORI, πώς κάνετε αίτηση και εκύρωση; Δείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Δείτε εμπορεύματα και κλάδους που εκτελωνίζουμε καθημερινά κι έχουμε εμπειρία & εξειδίκευση πολλών ετών.